web analytics

Cat Spraying Urine House

Pro koky znakuj mo a jak to zastavit? Znakovn mo v dom pomoc! Znakovn mo je jednm ze zpsob, kterm koka oznauje svoje teritorium. Dlaj to vechny koky a zatmco venku je to v podku, nikdo nechce, aby se tak koka chovala doma. Pokud vae koka zaala znakovat mo v byt,.

Navtivte nejdve vaeho veterine, abyste se ujistili, e za tm nejsou zdravotn dvody, jako napklad problmy s moovm mchem. Veterin vm me tak pomoci objasnit, zda se jedn o znakovn mo nebo zda vae koka jenom nechce pouvat koi toaletu. Napklad, e je toaleta pli mal.

Nebo m vae koka problm dostat se do toalety kvli bolestivm kloubm. Jakmile si to ujasnte s veterinem, je teba zjistit, co spustilo toto chovn. Dlali jste njakou zmnu s toaletou nebo je umstna na jinm mst? Koky maj rdy soukrom, kdy mo. Snate se proto umstit toaletu na klidn a soukrom msto. Ujistte se, e vdy existuje vce mst,.

Kudy se koka dostane k toalet. Neprobhly u vs doma nedvno njak zmny? Jako nap. nov dekorace, sthovn nbytku nebo nov len domcnosti nap. nov mazlek nebo dt nebo njak zmny ve va denn rutin? Vechny koky jsou velmi teritoriln a maj rdy rutinu. Jakkoli drobn zmna v jejich ivot nebo v prosted me vyvolat stres.

Feliway je klinicky oven a pomh pedchzet a redukovat chovn spojen se stresem jako je znakovn mo. Pouvn Feliway vm pome podpoit vai koku, kdy jsou zmny nevyhnuteln. Pokud vae koka znakuje mo v dom, snate se dan msto co nejdve vyistit. Jednodue pouijte medicinln alkohol a vodu nebo speciln produkt, kter odstran znakovn mo a nezanech chemick zpach.

Bn istc prostedek nemus bt inn, protoe nap. zpach amoniaku nebo blidla je obvykle velmi siln a me u koky naopak vyvolat jet vt znakovn mo. Jakmile je vyitn msto such, nastkejte tam Feliway sprej. Sprej by ml aplikovn minimln denn, dokud vae koka nepestane dan msto znakovat. Mete pout tak Feliway difuzr,.

Abyste poslili pocit bezpe. Jak dlouho by ml bt Feliway pouvn? Zlepen mete vidt ji bhem prvnho tdne pouvn, ale je doporueno pouvat Feliway minimln jeden msc. Pro nkter domcnosti me bt obzvl vhodn pouvat Feliway del dobu, zejmna v domcnostech s vce kokami.

Are Cats Sending Messages When They Pee On Stuff

All right, it’s that time. Let’s put on our 1940sstyle fedora, put in that press card right on the band right there, get out our big, old stogies, munch down on it. Lefty, you’ve got to give me the story.

I’ve got kids to feed here. It is time for cat journalism part II, your questions, your answers. Let’s get to it. Catify the world! MUSIC PLAYING.

Last time around, we were talking about cat journalism. We were talking about the concept of going deep inside of a problem but at the same time keeping some subjectivity, stepping away at the same time exploring it.

That’s what a journalist does. They say, just the facts, mam. And in gathering the facts, they uncover the story. And that’s what we’re going to do. The first one is from Kitty B. I have had my cat Izzy for eight years.

A couple days ago, he peed in the laundry basket. That was pretty random. We do spoil him a lot. And I noticed he did this when we ran out of his favorite food. I wonder if he was trying to send us a message.

Here’s what i like about that. What I like is you said, I noticed, meaning that you were present in that moment. Now, you did hint that it was spiteful that it was a vengeful pee. In my experience, that’s not something that happens.

Take apart that day. Why was that day different from other days? Eight years he never peed in the laundry basket. How many times in those eight years did you run out of his favorite cat food? Was there fighting going on in the house?.

Had you gone on a trip? Were you going on a trip? Were suitcases out? Was his carrier out? Did he know he was going to the vet? What raised that level of anxiety?.

Leave a Reply