web analytics

Female Cat Spraying Wall

Pro koky znakuj mo a jak to zastavit? Znakovn mo v dom pomoc! Znakovn mo je jednm ze zpsob, kterm koka oznauje svoje teritorium. Dlaj to vechny koky a zatmco venku je to v podku, nikdo nechce, aby se tak koka chovala doma. Pokud vae koka zaala znakovat mo v byt,.

Navtivte nejdve vaeho veterine, abyste se ujistili, e za tm nejsou zdravotn dvody, jako napklad problmy s moovm mchem. Veterin vm me tak pomoci objasnit, zda se jedn o znakovn mo nebo zda vae koka jenom nechce pouvat koi toaletu. Napklad, e je toaleta pli mal.

Nebo m vae koka problm dostat se do toalety kvli bolestivm kloubm. Jakmile si to ujasnte s veterinem, je teba zjistit, co spustilo toto chovn. Dlali jste njakou zmnu s toaletou nebo je umstna na jinm mst? Koky maj rdy soukrom, kdy mo. Snate se proto umstit toaletu na klidn a soukrom msto. Ujistte se, e vdy existuje vce mst,.

Kudy se koka dostane k toalet. Neprobhly u vs doma nedvno njak zmny? Jako nap. nov dekorace, sthovn nbytku nebo nov len domcnosti nap. nov mazlek nebo dt nebo njak zmny ve va denn rutin? Vechny koky jsou velmi teritoriln a maj rdy rutinu. Jakkoli drobn zmna v jejich ivot nebo v prosted me vyvolat stres.

Feliway je klinicky oven a pomh pedchzet a redukovat chovn spojen se stresem jako je znakovn mo. Pouvn Feliway vm pome podpoit vai koku, kdy jsou zmny nevyhnuteln. Pokud vae koka znakuje mo v dom, snate se dan msto co nejdve vyistit. Jednodue pouijte medicinln alkohol a vodu nebo speciln produkt, kter odstran znakovn mo a nezanech chemick zpach.

Bn istc prostedek nemus bt inn, protoe nap. zpach amoniaku nebo blidla je obvykle velmi siln a me u koky naopak vyvolat jet vt znakovn mo. Jakmile je vyitn msto such, nastkejte tam Feliway sprej. Sprej by ml aplikovn minimln denn, dokud vae koka nepestane dan msto znakovat. Mete pout tak Feliway difuzr,.

Abyste poslili pocit bezpe. Jak dlouho by ml bt Feliway pouvn? Zlepen mete vidt ji bhem prvnho tdne pouvn, ale je doporueno pouvat Feliway minimln jeden msc. Pro nkter domcnosti me bt obzvl vhodn pouvat Feliway del dobu, zejmna v domcnostech s vce kokami.

Why Does My Cat Pee Outside The Litter Box

All right folks, i’ve been hassled about this forever. We’re going to talk about litter boxes. As cats are all little individual snowflakes, they all come from the same place, from that big cat cloud, right?.

And like any other cloud, a little bit of pee must fall, or dingleberries, or let’s get catified. All right, folks, we’re going to break this down in a very fast fashion because there’s a lot of information to cover in a very short amount of time.

Now here’s the first thing. If your cat is peeing or pooping outside the box, number one, go to the vet. Rule things out. Get a urinalysis done. Get a full blood panel done.

Make sure that your cat’s not acting out from a very simple physical place. You got to know. I’ve had cases in the past where a cat has actually been acting out this was in the shelter environment. The cat was within a day of being euthanized.

Because of this behavior problem. And a friend of mine who’s a fantastic vet had the presence of mind to check the cat’s mouth. And sure enough, that cat had an abscessed tooth. And that’s why the cat was acting out, not using a litter box.

And that abscessed tooth almost cost that cat her life. So let’s think about this. Again, rule number one, go to the vet. Now here’s the next really important chunk. You have to know the tools of the trade here. You’ve got to know what you’re going.

To need in order to solve the problem. You know I’ve talked to you about this before. It’s the power of journaling. This helps you in a number of different ways. You step away from the pee. You step away from the poop.

It’s not all about you and it’s not all about the fact that you’re angry because your cat peed. You’re looking for the whats, the wheres, the hows, the whens, the whys. Now if this wasn’t happening a week ago and now it’s starting to happen regularly,.

Leave a Reply