web analytics

Is Cat Spray Different Than Urine

Pro koky znakuj mo a jak to zastavit? Znakovn mo v dom pomoc! Znakovn mo je jednm ze zpsob, kterm koka oznauje svoje teritorium. Dlaj to vechny koky a zatmco venku je to v podku, nikdo nechce, aby se tak koka chovala doma. Pokud vae koka zaala znakovat mo v byt,.

Navtivte nejdve vaeho veterine, abyste se ujistili, e za tm nejsou zdravotn dvody, jako napklad problmy s moovm mchem. Veterin vm me tak pomoci objasnit, zda se jedn o znakovn mo nebo zda vae koka jenom nechce pouvat koi toaletu. Napklad, e je toaleta pli mal.

Nebo m vae koka problm dostat se do toalety kvli bolestivm kloubm. Jakmile si to ujasnte s veterinem, je teba zjistit, co spustilo toto chovn. Dlali jste njakou zmnu s toaletou nebo je umstna na jinm mst? Koky maj rdy soukrom, kdy mo. Snate se proto umstit toaletu na klidn a soukrom msto. Ujistte se, e vdy existuje vce mst,.

Kudy se koka dostane k toalet. Neprobhly u vs doma nedvno njak zmny? Jako nap. nov dekorace, sthovn nbytku nebo nov len domcnosti nap. nov mazlek nebo dt nebo njak zmny ve va denn rutin? Vechny koky jsou velmi teritoriln a maj rdy rutinu. Jakkoli drobn zmna v jejich ivot nebo v prosted me vyvolat stres.

Feliway je klinicky oven a pomh pedchzet a redukovat chovn spojen se stresem jako je znakovn mo. Pouvn Feliway vm pome podpoit vai koku, kdy jsou zmny nevyhnuteln. Pokud vae koka znakuje mo v dom, snate se dan msto co nejdve vyistit. Jednodue pouijte medicinln alkohol a vodu nebo speciln produkt, kter odstran znakovn mo a nezanech chemick zpach.

Bn istc prostedek nemus bt inn, protoe nap. zpach amoniaku nebo blidla je obvykle velmi siln a me u koky naopak vyvolat jet vt znakovn mo. Jakmile je vyitn msto such, nastkejte tam Feliway sprej. Sprej by ml aplikovn minimln denn, dokud vae koka nepestane dan msto znakovat. Mete pout tak Feliway difuzr,.

Abyste poslili pocit bezpe. Jak dlouho by ml bt Feliway pouvn? Zlepen mete vidt ji bhem prvnho tdne pouvn, ale je doporueno pouvat Feliway minimln jeden msc. Pro nkter domcnosti me bt obzvl vhodn pouvat Feliway del dobu, zejmna v domcnostech s vce kokami.

How to Stop Cat Spraying

How to sop cat spraying anytime York and backs himself but to withdraw or other object in your house lifts his tail and releases herein you have a problem this problem is known as spraying and is very common with cats kept indoors.

Even though it is a very annoying problem it’s a problem that can be solved contrary to what many think spraying isn’t a litter box problem but rather a problem with marking cat urine is sprayed contains pheromones which is a substance that cats and other animals use for communicating.

Pheromones are much like fingerprints with humans as they are used to identify the can to other animals when the cats spray something he is simply marking his territory through his urine the spraying is simply the cats way of letting others know that the territory is his.

Even though it may make you mad and annoy you getting angry with your cat will solve nothing if you raise your voice or shell Andhra towards your cat it can very well result in more spraying can’t stand her in heat are easily attracted to the odor of urine for cats in heat spraying is more or less an invitation for love.

Oftentimes cats that spray while indeed results in a litter of kittens are born in just a few short months keep in mind that counts not only spray during heat as some will also sprayed during encounters with other cats or when they’re feeling stressed although spraying as a way of communicating for cats the smell for people is horrible.

The good thing here is that most cats will do a majority of their spraying outdoors if you have an indoor cat that never goes outside spraying can indeed be a problem if you’ve noticed spraying in your home you should take action and do something about it immediately.

The most effective and also the easiest way to stop spraying is to have your cat either neutered or spayed which of course depends on the sex most male cats that have been neutered will stop spraying the same day they have the surgery if you don’t want to get your can neutered or spayed you should look into other options.

If you hope to one day bring your cat you certainly don’t want to have him neutered or spayed the best thing to do in this situation is to talk to your veterinarian he will be able to give you advice and possibly even solve the problem without having surgery there may be a medical problem present that is causing the problem which you.

Leave a Reply